RørosBanken

RørosBanken eller Røros Sparebank er en sparebank i Røros, etablert i 1842. Røros Sparebank var på den tiden en av de aller første sparebankene i Trøndelag.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8rosBanken

Her finner du