Akt mann

Av Roar Matheson Bye

Om kunstverket

Utlånt fra Røros kunstlag 2022

Relaterte artikler