Uten tittel

Av Per Lysgaard (2014)

Om kunstverket

Kunstverket er laget av keramiker Per Lysgaard i samarbeid med elever ved Røros skole. Hver elev lagde sin egen tegning som på forhånd ble utført med bestemt antall farger. Deretter ble hver keramikkflis skåret ut etter disse tegningene eller sjablongene, og keramiker Lysgaard utførte brenning og montering inne på skolen.

Kunstverket viser flere veier og ender ut ved vinduet i trappeoppgangen, en beskrivelse av at livet fortsetter ut i noe elevene ennå ikke kjenner etter tiden ved Røros skole.

Kunstverket ble laget som en del av «Prosjekt keramikk i Bergstaden» ved Røros kulturskole, og ble finansiert av midler fra Den kulturelle skolesekken i Røros kommune og Kulturrådet.

Relaterte artikler