Motiv fra Røros

Av Knut Brandstorp (2005)

Relaterte artikler