Italiener

Av Roar Matheson Bye (1917)

Om kunstverket

Gave fra Thora og Roar Matheson Bye. Maleriet er en del av en malerisamling på 7 bilder, gitt fra kunstneren til Røros kommune.

Roar Matheson Bye

Les mer...

Relaterte artikler