Portrett av fru Grimelund

Av Roar Matheson Bye (1928)

Om kunstverket

Maleriet er et av sju bilder som ble skjenket i gave til Røros kommune fra Roar Matheson Bye og Thora Matheson Bye på slutten av 50-tallet. Gaven ble gitt med en klausul om at bildene skulle henge samlet, og utgjøre starten på en malerisamling på Røros.

Roar Matheson Bye

Les mer...

Relaterte artikler