Sittende akt

Av Roar Matheson Bye (1924)

Om kunstverket

Gave fra Thora og Roar M Bye. Malerisamling, 7 bilder gitt fra kunstneren til Røros kommune. Betingelse: Maleriene skal henge samlet.

Roar Matheson Bye

Les mer...

Relaterte artikler