Maleren

Av Roar Matheson Bye (1928)

Om kunstverket

Atelierbesøk/Maleren er et av sju bilder skjenket i gave til Røros kommune fra Thora og Roar Matheson Bye. Malerigaven ble skjenket med en klausul om at maleriene skulle henge samlet.

Bildet er et portrett av Bjarne Reidar (tidligere Bendz), født på Røros 14. august 1892, død i Stavern 3. oktober 1973. Han vokste opp på Røros og gikk middelskolen her. Bendz drev en privat malerskole i Trondheim sammen med Roar Matheson Bye 1928-29.

Roar Matheson Bye

Les mer...

Relaterte artikler