Ukjent

Av Ukjent

Om kunstverket

Landskap. Uklar signatur, muligens T.R

Relaterte artikler