Johan Falkberget monument

Av Sivert Donali (1979)

Om kunstverket

Statuen er reist ved hjelp av innsamlede midler og bidrag fra Norsk kulturråd. Reist på Falkbergets 100-årsdag 30.09.1979.

Ved monumenter over samtidspersoner holdt Donali fast ved den oppbygde, naturalistiske portrettfigur. Johan Falkberget på Røros karakteriseres både som den jordbundne og utadskuende dikter. (Fra Norsk kunstnerleksikon)

Monumentet er flyttet flere ganger. Ved avdukingen i 1979 var det midlertidig plassert på et grøntareal som den gang var på andre sida av riksveien rett overfor jernbanestasjonen. Da riksveien ble lagt om, ble monumentet først flyttet nærmere sentrum og deretter til Røros flyplass. I 2002 ble det flyttet dit det nå står.

Relaterte artikler