Maleren Harald Sohlberg 1869-1935

Av Hans Holmen

Om kunstverket

Stett muret med naturstein

Relaterte artikler