Skumringstime

Av Sverre Ødegaard

Om kunstverket

Trykk etter original tegning.

Relaterte artikler