Måssåkjørara

Av Sverre Ødegaard

Om kunstverket

Røros VY. Trykk etter original tegning.

Relaterte artikler