Maria og Jesusbarnet

Av Rune Andersen (1980)

Om kunstverket

Vevd/knytt veggteppe.

Relaterte artikler