Vår på Ringveen

Av Jacob Weidemann (1996)

Om kunstverket

Trykk utgitt av Henie-Onstad kunstsenter.

Relaterte artikler