Julenatt over Ringveen

Av Jacob Weidemann (1996)

Om kunstverket

Trykk utgitt av Henie-Onstad kunstsenter

Relaterte artikler