Slagghaugan, Røros

Av Arnold Langøien (1986)

Relaterte artikler